Meranie IR teplomermi

Meranie IR teplomermi Cieľom tohto článku je zoznámiť Vás s praktickým meraním bezkontaktnými teplomermi. Objasním vám najčastejšie otázky revíznych technikov a fyzikálne princípy, ktoré poslúžia k lepšiemu pochopeniu merania. Na základe informácií získaných z tohto článku budete schopný správne a bezpečne používať IR(infra) teplomery tak, aby výsledok merania bol čo najpresnejší a jednoznačný. Aký je […]