Vyberte si správneho partnera do biznisu

Vybrať si správneho partnera do elektro biznisu je v dnešnej dobe veľmi ťažké a zložité. Musí sa prihliadať na toľko dôležitých aspektov, až je z toho človek zmätený. Fakturácia, logistika, cena, kontroling, testovanie, inovácia a mnoho iného. Nákupca, alebo servisný technik má v tomto prípade veľa toho na starosti. Prečo ho od toho neodbremeniť? Prečo […]